Idrettstilbudet

MiniGøy

MiniGøy er Gøy HKs tilbud til barnetrening. Vi har gjennom flere år hatt et tilbud med lek og litt håndballspilling, men med ulik frekvens. Nytt fra 2018 er at vi starter opp MegaGøy – et tilbud til barn i 9-16 års alder.

Medlemskap for 1 år koster kroner 50. Informasjon om trening sendes via mail.

MiniGøyogMegaGøy