MiniGøy/MegaGøy klare for høsten!

| 0 comments

Det er klart for nok noen runder med MiniGøy/MegaGøy! Følgende helger er satt opp i Njårdhallen: lørdag 28. september 13:00-16:00, lørdag 9. november 13:00-16:00 og lørdag 7. desember 13:00-16:00. Den første helgen er i starten av høstferien men vi regner med godt oppmøte likevel.

MiniGøy er et konsept der barn i alderen 0-8 år trener i noen timer noen helger nå og da. MiniGøy er både et første idrettslag for de minste barna, og et supplement til ordinær trening i idrettslag for barn som har begynt i en lokal klubb. På treningene gjør vi ulike øvelser, det er lek med ball, turning, leker og håndballøvelser. MiniGøys ambisjon er at vi trener opp fremtidens talenter og så sender de til lokale klubber.

MegaGøy retter seg til barn i alderen 9-14 år, primært de som har vært gjennom MiniGøy løpet tidligere og som nå spiller i lokale klubber i Oslo, samt deres venner – men også andre som vil prøve ut ballek. Et fokus for MegaGøy er Flyball, en variant av Beachhåndball der barna spiller med Streethåndball og får belønning for tekniske prestasjoner, flyvere, piruetter, backhandskudd med mer.

Årsavgiften for MiniGøy/MegaGøy er 100 kroner pr barn for hele 2019. Kan betales til konto 1644.07.20920 eller Vipps til MiniGøy #11663. Dette kan betales i etterkant dersom man er fornøyd med tilbudet. MiniGøy finansieres gjennom at Gøy HK får støtte fra ulike instanser, både Kommunalt tilskudd, Lokale Aktivitetsmidler og støtte til trening og utstyr. Kravet for å få denne støtten er at medlemmene betaler minst 100 kroner i året, og gjennom å betale dette sørger du for at Gøy HK får tilgang til støttemidler. Utover dette finansieres MiniGøy med støtte fra hovedklubben ved behov. Alle trenere kommer fra Gøy HK og stiller opp gratis.

Foran høsten ønsker vi Barnslig avdeling å utvide med en arrangementskomite som vil få ansvaret får å sikre at det kommer kaffe, saft og boller til hvert arrangement. Arbeidet vil være overkommelig og må ikke innebære baking. Vi søker en 3-4 ivrige personer som vil delta rett i forkant av et eller flere av arrangementene over. Meld interesse til lars.thorstensen@gmail.com/92821704. Forventet arbeidsmengde i forkant vil være 0-2 timers jobb, og man bør ha en viss erfaring med å blande saft i 1,5 liters flasker. Under selve arrangementet skal man bistå med at kaffen, saftene og bollene havner på rett sted.

Velkommen på trening! Ta gjerne med en venn.

%d bloggers like this: