Vi hopper i det!

| 0 comments

Gøy HK har bestemt seg for å melde på lag neste sesong. Dermed fjernes usikkerheten som flere av våre medlemmer har følt på; “Skal jeg legge opp?”. Det skal du altså ikke, du skal være med på våre herrelag i M3, M4 eller M5, eller damelag i D3 og D5 i Oslo og D5 i Trondheim. I tillegg vurderer vi et damelag i 6. divisjon i Oslo og et herrelag i Trondheim.

Nytt for sesongen vil være at Herrer Retro flytter seg selv ned i 5. divisjon slik at alle våre nye spillere får et bedre samlet tilbud med M3 og M4 samlet. Dersom vi starter et nytt lag i damer 6.divisjon vil uansett dagens “gjeng” i 5.divisjon beholde plassen der, mens et nytt lag startes opp i 6. divisjon. Vi ønsker også å starte opp et nytt herrelag i Trondheim, og Marius Dahl har sagt seg villig til å flytte oppover og være ansvarlig for et slik lag.

Vi har lyst på noen flere trenere/lagledere på damesiden både i Oslo og Trondheim (D5). Christian (D3) og Thomas (D5) fortsetter som dametrenere men vi søker etter flere som kan bidra som trenere og lagledere. Ta kontakt med gutta eller Lars Thorstensen (92821704/lars.thorstensen@gmail.com) om du vil høre mer. På herresiden fortsetter dagens trenere/lagledere men ta gjerne kontakt om du vil bidra. Vi tar gjerne i mot flere.

Reglene for dommerkvoter endres fra 2021 og det medfører at Gøy HK neste år må stille dommere som aktivt dømmer kamper. Vi håper derfor de som er dommere eller vil ta dommerutdanning og dømme har lyst å dømme for Gøy HK. Kontakt Thomas Nymoen Lund (90335410) om du kan stille eller vil vite mer.

%d bloggers like this: