Medlem Gutter Junior

Innmelding som medlem i Gøy HK – junior herrer.

Du blir medlem i Gøy HK ved å melde deg inn her og blir medlem av Spondgrupper for herrelagene. Dersom foresatte senere skal betale for deg kan du velge alternativet «melde inn barn» slik at en/to voksne blir med i Spond.

Meld inn som medlem i Spond her

Etter at du er godkjent som medlem vil du få tilgang til en ny Spond-gruppe og all info om cuper og fremdrift kommer i den gruppen.

Å bli medlem påvirker ikke klubben du spiller for i dag. Dersom du melder inn deg selv som medlem så kan det senere legges inn foresatte som betalingskontakt.

Etter å ha blitt medlem i Gøy HK melder du overgang til Gøy HK fra www.idrett.no. Dersom du ikke har spilt på 2 år melder du gratis overgang («Klubbvalg etter 2 års fravær») – kontakt Lars (lars.thorstensen@gmail.com).