Guide til MiniGøy

I forbindelse med inspirasjonsseminar i regi av Norges Håndballforbund Region Øst så har vi lagt opp dokumenter her.

Presentasjon på seminaret

Things to do før et «event» (Boller, kaffe, saft, maskot)

Kjøreplan MiniGøy event – eksempel

Verktøy (Mailchimp, SurveyMonkey, Politiattester)

Eksempler søknader om støtte (Oslo Kommune, Skulderklapp Danske Bank, trening)

Media artikkel som er fin som vedlegg til søknader