Gøy HK sekretariatsvakt

Alle spillere får normalt en til to vakter i sekretariat hver sesong. Dersom du har fått en sms-innkallelse til vakten og har behov for å endre kan du lese mer nederst.

Kort instruks for vakt ved oppmøte:
Oppmøte minst 20 minutter før kamp.

Rigg til sekretariat og koble til tavle, og eventuelt benker til lagene
Rigg til sekretariatsbord og måltavle i hallen du er i.
Ta kontakt med hallvakt for å få tilgang til utstyrsrommet eller lignende (benker, bord, stoler + «tastaturet» til måltavla).

Dersom du er ensom som vakt: Gå på tribunen og hent ned hvem som helst til å styre måltavla. Vær kreativ.

Logg inn i Håndball Live
Importer kampene med egen mobil: Logg på ta.nif.no med brukernavn Gøyhk1 og passord Bårderklar

Finn aktuell kamp og importer kamp. (Spør gjerne Gøys lagleder om lagene er lagt inn i Min Håndball, så slipper du og legge inn alle manuelt etter import).

Få lagene til å sjekke lag, hjelp til med endringer, få signert kampen med pinkode fra hver lagleder.

Gå til Live Registrering og før kampen løpende. Denne er ganske selvforklarende. En fører live med mål og tid, og en styrer måltavla med tid og mål.

Etter kampen skal dommere signere digitalt og du må trykke deg gjennom så kampen avsluttes. Lagledere signerer før kamp, trenger ikke etter.

Etter kamp: rydd inn utstyret.

For Hovseterhallen: Har du siste vakt for dagen MÅ du rydde ved benkene så ikke skolene klager for mye på mandag. Be gjerne om hjelp av spillere, men ansvaret er ditt. Rydd helst etter din vakt uansett.

Mangler en vakt og du ute i god tid før kampstart kan du åpne Spond og finne navn og ringe for å sjekke om den andre er på vei. Navnet på vakta står i Gøys Facebook gruppe.

I forkant av sekretariatsvakt får du en sms med når og hvor du du skal stille, samt kamp. Du kan sjekke dette lagets kamper i Min Håndball-appen om du vil sikker på at kampen ikke er flyttet.

Dersom du av en eller annen grunn ikke kan stille så må du bytte med andre i Gøy, sjekk for eksempel Spond for kontaktinformasjon eller vaktlister under.

Adresse: Hovseterhallen, Hovseterveien 74. Grorud flerbrukshall, Grorudveien 7.

Vaktlister (oppdatert 20.feb 2024).