MiniGøy og MegaGøy

MiniGøy

MiniGøy er Gøy HKs tilbud til barnetrening. Vi har gjennom flere år hatt et tilbud med lek og litt håndballspilling, men med ulik frekvens. MegaGøy er et tilbud til barn i omtrent 11-17 års alder.

Medlemskap for et kalenderår koster kroner 50. Ja, 50 kroner for hele året, betales via Spond.

Informasjon om trening fås via Spond, meld barnet inn med gruppekode: GCFHP (Oslo). Vi har også MiniGøy i Mo i Rana. 

Gøy holdt en presentasjon for klubbledere og andre i Region Øst, som viser hva barna får tilbud om, se presentasjon under:

MiniGøyogMegaGøy