Gøy HK støtter veldedighet

På Gøy HKs årsmøte i januar ble det besluttet å støtte flere veldedige formål enn opprinnelig planlagt. I løpet av forsommeren ble det gjennomført en avstemming blant Gøy HKs medlemmer, og blant flere gode kandidater ble Redd Barna, Sykehusklovnene og DIXI stemt frem. Styret har besluttet å tildele totalt 17.000 kroner som ble fordelt blant disse gode initiativ som medlemmene stemte frem.

Tusen takk til våre medlemmer som med stort engasjement bidro til dette, og tusen takk til de tre mottakerne som alle gjør en fantastisk innsats for å hjelpe mennesker som ikke har det så bra.

Redd Barna arbeider for et samfunn der alle barns rett til overlevelse, beskyttelse, utvikling og deltakelse innfris i tråd med FNs Barnekonvensjon og andre menneskerettighetskonvensjoner.

Sykehusklovnene er en gruppe profesjonelle scenekunstnere som har spesialisert seg i arbeid med barn på sykehus. Klovnene bidrar til positive opplevelser og pusterom for barn og unge i en ellers krevende livssituasjon. Vårt hovedmål er: “Alle barn innlagt på sykehus skal få besøk av sykehusklovner.”

DIXI Ressursenter mot voldtekt er et lavterskeltilbudfor deg som er utsatt for voldtekt, eller kjenner noen som er utsatt. Vi driver ikke behandling, men tilbyr hjelp til selvhjelp. Alle som arbeider i DIXI er fagutdannet med bred erfaring i feltet, og noen av oss har også selv opplevd voldtekt.

Gøy HK vedtok på sist årsmøte at vi også i kommende år skal gjennomføre slike tildelinger, så fremt økonomien tillater det.

Redd Barna Sykehusklovnene dixi

 


Publisert

i

av

Kommentarer

Legg igjen en kommentar