MiniGøy comeback og MegaGøy oppstart!

 

 

Gøy

Gøy HK restarter nå sin barnesatsning på barn i alderen 2-8 år. Etter mange års suksess med MiniGøy tok vi et års pause i 2017. MiniGøy er et konsept der barna trener i noen timer noen helger nå og da, ofte med boller til barn og kaffe og boller til voksne. MiniGøy er både et første idrettslag for de minste barna, og et supplement til ordinær trening i idrettslag for barn som har begynt i en lokal klubb.

MiniGøy «utdanner» også barnetrenere gjennom å gi de erfaring og sparring med utdannede trenere som stiller på MiniGøys treninger.

Nytt fra 2018 er oppstart av MegaGøy! MegaGøy retter seg til barn i alderen 9-13 år, primært de som har vært gjennom MiniGøy løpet tidligere og som nå spiller i lokale klubber i Oslo, samt deres venner. Det første fokus for MegaGøy er Flyball, en variant av Beachhåndball der barna spiller med Streethåndball og får belønning for tekniske prestasjoner, flyvere, piruetter, backhandskudd med mer. MegaGøy er et supplement til spill i lokale klubber, og passer best for de som allerede spiller håndball.

Første trening for MiniGøy/MegaGøy er i Njårdhallen lørdag 6. januar 13:30-16:00. Treningene fremover kommer på ad-hoc basis, avhengig av hallkapasitet og øvrige aktiviteter for trenere og barn.

Årsavgiften for MiniGøy/MegaGøy er 100 kroner for hele 2018. Kan betales til konto 1644.07.20920 eller Vipps til MiniGøy #11663.

MiniGøy finansieres gjennom at Gøy HK får støtte fra ulike instanser, både Kommunalt tilskudd, Lokale Aktivitetsmidler og støtte til trening og utstyr. Kravet for å få denne støtten er at medlemmene betaler minst 83 kroner i året, og gjennom å betale 100 kroner sørger du for at Gøy HK får tilgang til støttemidler. Utover dette finansieres MiniGøy med støtte fra hovedklubben ved behov. Alle trenere kommer fra Gøy HK og stiller opp gratis.

Ønsker du å motta mailer når det er trening eller andre aktiviteter, registrer deg her.

Foreløpige treningstider er satt opp:

Lørdag 6. januar 1330-1600 Njårdhallen

Lørdag 3. mars 1330-1600 Njårdhallen

Lørdag 14. april 1330-1600 Njårdhallen

 


Publisert

i

av

Stikkord:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar