Stikkord: gøy 2.0

  • Store endringer på Gøy HKs Årsmøte

    Store endringer på Gøy HKs Årsmøte

    Fredag 12. januar avholdt Gøy HK sitt Årsmøte med 45 deltakere tilstede. I løpet av de siste årene har Årsmøtet forløpt relativt rolig, men denne fredagen ble annerledes. Det ble tidlig klart at klubbens ledelse hadde mistet noe av kontakten med grasrota og i løpet av kvelden ble makten omfordelt fra gamle travere til nyankomne…