Stikkord: stemt frem

  • Gøy HK støtter veldedighet

    Gøy HK støtter veldedighet

    På Gøy HKs årsmøte i januar ble det besluttet å støtte to formål som medlemmene i Gøy selv hadde foreslått. I løpet av julen ble det gjennomført en avstemming blant Gøy HKs medlemmer, og blant flere gode kandidater ble Sportsklubben Sterling og Gatejuristen stemt frem. Styret har besluttet å tildele totalt 10.000 kroner som ble fordelt med 70%…