Gøy HK støtter veldedighet

På Gøy HKs årsmøte i januar ble det besluttet å støtte to formål som medlemmene i Gøy selv hadde foreslått. I løpet av julen ble det gjennomført en avstemming blant Gøy HKs medlemmer, og blant flere gode kandidater ble Sportsklubben Sterling og Gatejuristen stemt frem. Styret har besluttet å tildele totalt 10.000 kroner som ble fordelt med 70% til Sportsklubben Sterling og 30% til Gatejuristen. Bidraget tilsvarer omtrent 20% av Gøy HKs overskudd i 2017.

Tusen takk til våre medlemmer som med stort engasjement bidro til dette, og tusen takk til de to mottakerne som alle gjør en fantastisk innsats for å hjelpe mennesker som ikke har det så lett.

Sportsklubben Sterling. I Brennpunktdokumentaren «Tøyenløftet» beskrives det hvordan Sterling er et viktig, og for mange, det eneste aktivitetstilbudet for fattige barn og unge på Tøyen. Sportsklubben gir de unge muligheter til positive opplevelser, samhold og et alternativ til å henge i gatene hvor veien er kort til kriminalitet. Les mer om Sterling.

Gatejuristen Oslo bistår dem som ikke selv er i stand til å hevde sin rett. Alle har grunnleggende rettigheter, men det er stor forskjell på å ha rett og å få rett. Gatejuristen oppsøker, bistår og gir en stemme til mennesker som er vant til å møte stengte dører, og gir gratis rettshjelp til folk som har eller har hatt rusproblemer. Gatejuristen Oslo behandler årlig rundt 1000 saker og har nærmere 70 frivillige jurister, advokater og jusstudenter som saksbehandlere og ressurspersoner.  Les mer om Gatejuristen

Gøy HK vil også i kommende år skal gjennomføre slike tildelinger, så fremt økonomien tillater det.

 

Sterling Gatejuristen

 

 


Publisert

i

av

Kommentarer

Legg igjen en kommentar