Fantastisk årsmøte for Gøy

Gøy HK avholdt sitt årsmøte fredag 16. februar med hele 62 medlemmer på plass. Det ble ny rekord i antall frivillige og vi er nå nærmere 60 personer som fyller 80 roller – helt fantastisk! Besøk vår Instagram goy.hk for en herlig presentasjon av de fleste! 

Årsberetning, protokoll, regnskap og balanse, revisors beretning, budsjett og organisasjonsplan ble vedtatt. Regnskapet viser et overskudd på ca 14.000 og egenkapitalen viser i overkant av en halv million kroner på bankkonto. Vi budsjetterer for feiring av vår 25års-bursdag i 2024.

Årsmøtet vedtok å starte opp avdelingene Gøy Helse og Gøy Lavterskel. Vår organisasjonsplan viser nå et omfattende nummer av frivillige! Vi har også tatt inn et sosialt årshjul.

Styret består nå av Kirsti, Maylinn, Christian, Emma og Lars. Oversikt over styret og alle komiteer finnes i protokollen.

Vi arbeider med oppstart av Gøy Bergen damer og Gøy Junior jenter og gutter (J/G20).

Medlemskontigenten ble fastsatt til 50 kroner for 2024, mens treningsavgiften i 2024/25 ble (for en hel sesong): Senior 1950, Studenter 1450, Junior 1450. MiniGøy har gratis treningsavgift og koster totalt 50 for 2024. For militær-Juniorer er prisen 750 for et halvt år og så 50 for milla-året der man kan spille på frilisens og delta på det sosiale.

Ønsker du litt nostalgi og gode opplevelser anbefaler vi deg å kikke innom vår spesial-Insta i anledning vårt 25-års jubileum – goyhk25.

Alle dokumenter fra årsmøtet finner du samlet her.


Publisert

i

av

Stikkord: