Økonomi

Gøy HK leverer regnskapstall og balanse hvert år, samt Årsberetning og Organisasjonsplan.

Offisielle dokumenter for 2o23

Offisielle dokumenter for 2o22

Gøy HK Årsberetning 2022 pdf

Gøy HK Protokoll Årsmøte 2023 pdf

Gøy HK Regnskap og balanse 2022 pdf

Gøy HK Revisors beretning 2022 pdf

Gøy HK Budsjett 2023 pdf

Gøy HK Organisasjonsplan 2023 pdf

Offisielle dokumenter for 2o21

Gøy HK Årsberetning 2021 pdf

Gøy HK Protokoll Årsmøte 2022 pdf

Gøy HK Regnskap og balanse 2021 pdf

Gøy HK Revisors beretning 2021 pdf

Gøy HK Budsjett 2022 pdf

Gøy HK Organisasjonsplan 2022 pdf

Offisielle dokumenter for 2o20

Ann Kristin Åstrøm fra Aftenpostens artikkel i 2003 Foto: Ørn Borgen

Gøy HK Årsberetning 2020 pdf

Gøy HK Protokoll Årsmøte 2021

Gøy HK Regnskap og balanse 2020 pdf

Gøy HK Revisors beretning 2020 pdf

Gøy HK Budsjett 2021 pdf

Gøy HK Organisasjonsplan 2021 pdf

Offisielle dokumenter for 2o19

Gøy HK Årsberetning 2019 pdf

Gøy HK Protoll Årsmøte 2019 pdf

Gøy HK Regnskap og balanse 2019 pdf

Gøy HK Revisors beretning 2019 pdf

Gøy HK Budsjett 2020 pdf

Gøy HK Organisasjonsplan 2020 pdf

Offisielle dokumenter for 2o18

Gøy HK Årsberetning 2018 pdf

Gøy HK Protoll Årsmøte 2019 pdf

Gøy HK Regnskap og balanse 2018 pdf

Gøy HK Revisors beretning 2018 pdf

Gøy HK Budsjett 2019 pdf

Gøy HK Organisasjonsplan 2019 pdf

Offisielle dokumenter for 2o17 

Gøy HK Årsberetning 2017 pdf

Gøy HK Protoll Årsmøte 2018 pdf

Gøy HK Regnskap og balanse 2017 pdf

Gøy HK Revisor beretning 2017 pdf

Gøy HK Budsjett 2018 pdf

Gøy HK Organisasjonsplan 2018 pdf

Offisielle dokumenter for 2o16 

Gøy Årsberetning 2016 pdf 

Protokoll Årsmøte 2017 pdf

Gøy Regnskap og balanse  2016 pdf

Gøy HK Revisors beretning 2016 pdf

Gøy HK Budsjett 2017 pdf

Gøy Organisasjonsplan 2017 pdf 

Offisielle dokumenter for 2o15

Gøy Årsberetning 2015 pdf

Protokoll Årsmøte 2016 pdf

Gøy Regnskap og balanse 2015 pdf

Gøy HK Revisors beretning 2015 pdf

Gøy Budsjett for 2016 word

Gøy Organisasjonsplan 2016 pdf

Offisielle dokumenter for 2o14

Gøy Årsberetning 2014 pdf

Protokoll Årsmøte 2015 pdf

Gøy Regnskap og balanse 2014 pdf

Gøy HK Revisors beretning 2014 pdf

Gøy Budsjett 2014 pdf

Gøy Organisasjonsplan 2015 pdf

Offisielle dokumenter for 2o13

Gøy Årsberetning 2013 pdf

Gøy Protokoll 2014 pdf

Gøy Regnskap og balanse 2013 pdf

Gøy HK Revisjonsberetning 2013 pdf

Gøy Budsjett 2014 pdf

Gøy Organisasjonsplan 2014 pdf

Offisielle dokumenter for 2o12

Årsberetning Gøy HK 2012 pdf

Protokoll Gøy HK Årsmøte 2013 pdf

Regnskap og balanse 2012 Gøy HK pdf

Revisjonsberetning 2012 pdf

Budsjett 2013 Gøy HK pdf

Organisasjonsplan Gøy HK 2013 pdf

Offisielle dokumenter 2o11

Årsberetning 2011 pdf

Regnskap og balanse 2011 pdf

Budsjett 2012 pdf

Protokoll Årsmøte 2011 pdf

Revisjonsberetning 2011 pdf

Lov

Lov for Gøy Håndballklubb