Gøy HK med økte medlemstall og god drift

Gøy HK er allerede godt inne i 2023 og planleggingen av kommende sesong er kommet godt igang. Foreløpig stiller vi med med 9 seniorlag i serie fordelt på 7 i Oslo, et i Trondheim og et i Tromsø. Vi har dialog med spillere og Region Nord om oppstart av et herrelag i Tromsø også, og jobber med et herrelag i Trondheim for en aktivitetsserie (nytt tilbud) med oppstart i oktober. Uansett resultat av nye herrelag blir dette rekord for Gøy målt i antall lag. 

I Oslo stiller vi med herrelag i 3,4 og 5. divisjon, mens vi på damesiden stiller med lag i 3,4 og to lag i 6. divisjon. I Tromsø stiller vi med damelag i 3. divisjon og i Trondheim damelag i 5. divisjon. Vi er veldig takknemlige for at så mange ønsker å bidra til klubbens drift og har allerede på plass trenere og koordinatorer til alle lagene. 

Antall medlemmer pr 31.12.2022 var 259 fordelt på 144 kvinner og 115 menn. Dette er en økning på 43% fra 2021. Økonomisk gikk klubben med et overskudd på drøye 94.000 kroner og har en egenkapital på 519.000 pr 31.12.2022. Dette til tross for en reduksjon i totale medlemsavgifter på 20% i 2021. Det koster 2000 kroner for en seniorspiller for en sesong, og 50 kroner for et barnemedlem i MiniGøy. 

Vi sendte nylig inn årets dokumenter til idrettens instanser fra vårt Årsmøte. Du finner årsberetning, regnskap og andre dokumenter her. 

Takket være en økning i antall lag tar vi i mot nye spillere for kommende sesong, ta kontakt med oss for å høre mer. 


Publisert

i

av

Stikkord: